กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

img

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

เรารักโรงเรียนเสมือนบ้าน รักงานอาชีพครูเสมือนชีวิต รักศิษย์เสมือนลูกหลาน รักเพื่อนร่วมงานเสมือนญาติ

นายไสว พลพุทธา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

ข่าวสารโรงเรียน

กิจกรรม ภาพเคลื่อนไหว โรงเรียนของเรา

ข่าวคราวความเคลื่อนไหว กิจกรรม วีดีโอ ในโรงเรียนของเราWatch More Videos