ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ - สกุล : นายรัฐศาสตร์ หาชารี ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย คำคม : It'

About Me I am Robert Kyle and The Highest Glory of the Citizens Revolution was this:

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ - สกุล : นางสาวมัลลิกา  โฮมพิมพ์ ตำแหน่ง :  ครู   วิทยฐานะ ชำนา

About Me I am Robert Kyle and The Highest Glory of the Citizens Revolution was this:

นายสมัย ลาวัง

ครู ชำนาญการ.

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ - สกุล : นางสาวรติรมย์  บึงราษฏร์ ตำแหน่ง : ครู   วิทยฐานะ ชำนา

นางสาวรติรมย์ บึงราษฎร์

ครู ชำนาญการพิเศษ