ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล : นางสาวกิติยา  กล้าหาญ ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย คำคม :  "บ

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ - สกุล : นางสาวสุดารัตน์ พรมมา ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย คำคม : 

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล : นายนิรภัย  สายธิไชย ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย คำคม : ครูไม

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ - สกุล : นางสาวมัชฌิมา เหล่าอรรคะ ตำแหน่ง : ครู คำคม :   -

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ - สกุล : นางสุดารัตน์  รัตนชัย ตำแหน่ง : ครู   วิทยฐานะ ชำนาญกา

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล :  นางกฤตยา  ชมภูเชา ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ คำ

นางกฤตยา ชมภูเขา

ครู ชำนาญการ

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล : นางเพ็ญจันทร์ ไชโสดา ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิ

นางเพ็ญจันทร์ ไชโสดา

ครู ชำนาญการพิเศษ