18พ.ค.
By: bklacth_usr 04

ประกาศรายชื่อและห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

vc_row][vc_column][vc_column_text]    ประกาศโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  เรื่อง รายชื่อการจัดห้องเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวนห้องเรียน 7 ห้องเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ...

Read Details
30เม.ย.
By: bklacth_usr 03

ประกาศคะแนนสอบห้องเรียนพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

vc_row][vc_column][vc_column_text]    ประกาศโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  เรื่อง ประกาศคะแนนสอบห้องเรยีนพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ดังรายละเอียดที่แน...

Read Details
29เม.ย.
By: bklacth_usr 03

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนทั่วไป

vc_row][vc_column][vc_column_text]    ประกาศโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนทั่วไป  สอบคัดห้องเรียนในวันที่ 6 พ...

Read Details
29เม.ย.
By: bklacth_usr 03

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียน(วิทย์-คณิต),ห้องเรียน(ศิลป์-ภาษา)

vc_row][vc_column][vc_column_text]    ประกาศโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียน(วิทย์-คณิต)และ ห้องเรียน(ศิลป์-ภาษ...

Read Details
29เม.ย.
By: bklacth_usr 03

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ EIS

vc_row][vc_column][vc_column_text]    ประกาศโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ EIS สอบคัดห้องเรียนในวันที่ 3...

Read Details
29เม.ย.
By: bklacth_usr 03

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ AP , EIS

[vc_row][vc_column][vc_column_text]    ประกาศโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ AP , EIS สอบคัดห้องเรียนในวั...

Read Details
27มี.ค.
By: bklacth_usr 03

ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

[vc_row][vc_column][vc_column_text]    ประกาศโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  เรื่องการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ AP ,EiS และห้องเรียนทั่วไป )  และ ช...

Read Details
04ก.พ.
By: bklacth_usr 01

มอบทุนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ กสศ.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

[vc_row][vc_column][vc_column_text]    งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม โดย นายธานี  แสนโหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เป็นประธานมอบทุนเ...

Read Details
25ม.ค.
By: bklacth_usr 01

โครงการเยาวชนและประชาชนร่วมกันปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการเยาวชนและประชาชนร่วมกันปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างและปลู...

Read Details
25ม.ค.
By: bklacth_usr 02

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

[vc_row][vc_column][vc_column_text] โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือ...

Read Details