27มี.ค.
By: bklacth_usr 02

ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

[vc_row][vc_column][vc_column_text]    ประกาศโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  เรื่องการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ AP ,EiS และห้องเรียนทั่วไป )  และ ช...

Read Details
04ก.พ.
By: bklacth_usr 01

มอบทุนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ กสศ.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

[vc_row][vc_column][vc_column_text]    งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม โดย นายธานี  แสนโหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เป็นประธานมอบทุนเ...

Read Details
25ม.ค.
By: bklacth_usr 01

โครงการเยาวชนและประชาชนร่วมกันปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการเยาวชนและประชาชนร่วมกันปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างและปลู...

Read Details
25ม.ค.
By: bklacth_usr 01

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

[vc_row][vc_column][vc_column_text] โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือ...

Read Details
23ม.ค.
By: bklacth_usr 01

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

[vc_row][vc_column][vc_column_text] โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัด...

Read Details
23ม.ค.
By: bklacth_usr 01

ประกาศ กำหนดการและรายละเอียดการสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน้ง ครูผู้สอน

[vc_row][vc_column][vc_column_text] โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ประกาศ กำหนดการและรายละเอียดการสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน้ง ครูผู้สอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ กำหนดการและรายละเอียดกา...

Read Details
19ม.ค.
By: bklacth_usr 01

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในสถานศึกษา

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ด้วย โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติ...

Read Details
19ม.ค.
By: bklacth_usr 01

ค่ายพัฒนาคุณะรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563

[vc_row][vc_column][vc_column_text] กลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ได้จัดทำค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางก...

Read Details
15ม.ค.
By: bklacth_usr 02

กิจกรรม Big Cleaning Day

[vc_row][vc_column][vc_column_text]   นายไสว  พลพุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม  Big Cleaning Day โดยมีวัตถุเพื่อการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 20...

Read Details
15ม.ค.
By: bklacth_usr 02

รด.จิตอาสา

[vc_row][vc_column][vc_column_text]   นายไสว  พลพุทธา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายสมัย  ลาวัง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม นำนักศึกษาวิชา...

Read Details