12Jun
By: bklacth_usr 01

พิธีทำบุญโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งโรงเรียนครบ 32 ปี

[vc_row][vc_column][vc_column_text]พิธีทำบุญโรงเรียน  :  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม นำโดย นายดิเรก โพธิ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 33 รูป เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งโรงเรียนครบ 32 ปี เนื่องใน...

Read Details
06Apr
By: bklacth_usr 01

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ห้องเรียน AP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ห้องเรียน AP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ห้องเรียน AP[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...

Read Details
06Apr
By: bklacth_usr 01

ประกาศผลคะแนนสอบคัดห้องชั้น ม.1 , ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 และนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ประกาศผลคะแนนสอบคัดห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 และรายชื่อนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการรับทุนการศึกษา คะแนนผลการคัดห้องเรียน ม.1 คะแนนผลการคัดห้องเรียน ม.4 รายชื่อนักเรียนที่รับทุนการศึกษา ม.1,ม.4[/vc_column_...

Read Details
30Mar
By: bklacth_usr 00

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค"  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น[/vc_column_te...

Read Details
30Mar
By: bklacth_usr 01

ประกาศคะแนนสอบวัดความรู้ นักเรียนชั้น ม.1 , ม.1

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถ นักเรียนชั้นมัธยมศึกาษาปี่ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 คะแนนสอบวัดความรู้ ม.1 คะแนนสอบวัดความรู้ ม.4[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...

Read Details