Blog Post

30 Mar
By: bklacth_usr 0 0

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค”  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น