Blog Post

10 ส.ค.
By: bklacth_usr 0 1

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่คนสวนในสถานศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่คนสวนในสถานศึกษา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 15 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้
 ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งคนสวนในสถานศึกษา