Blog Post

06 Apr
By: bklacth_usr 0 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ห้องเรียน AP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ห้องเรียน AP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ห้องเรียน AP