Blog Post

29 เม.ย.
By: bklacth_usr 0 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนทั่วไป

vc_row]
    ประกาศโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนทั่วไป  สอบคัดห้องเรียนในวันที่ 6 พฤษภายน เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ดังรายละเอียดที่แนบ

    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป