เดือน: พฤศจิกายน 2018

18 พ.ย.
By: bklacth_usr 0 0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมหน้าเสาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมหน้าเสาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Read More