ปี: 2019

08 ก.ย.
By: bklacth_usr 0 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตามที่โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ในระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562 นั้น โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัทพาวเวอร์แกรนด์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดังประกาศที่แนบ

ประกาศโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

Read More
10 ส.ค.
By: bklacth_usr 0 1

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ มัธยมศึกษาตอนปลาย(แก้ไขล่าสุด 27 สิงหาคม))

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562 ดังเอกสารที่แนบ

รายละเอียดครุภัณฑ์ สพฐ

แบบรายการคุณลักษณะครุภัณฑ์กลุ่มวิชาดนตรี

รายการคุรุภัณฑ์(เพิ่มเติม)

Read More
22 ก.ค.
By: bklacth_usr 0 1

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  นายดิเรก  โพธิ์สว่าง ผู้อำนวยโรงเรียนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และบริบทต่างๆ เกี่ยวกับโรงเรียนให้กับผู้ปกครองทราบ.

Read More
04 ก.ค.
By: bklacth_usr 0 1

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 62 นายดิเรก โพธิ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความเคารพ และกล่าว ทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ก่อกำเนิดลูกเสือไทย ทั้งยังส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในความเสียสละ ความสามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ และช่วยเหลือสังคม ณ สนามกีฬาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

Read More
17 มิ.ย.
By: bklacth_usr 0 1

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้คร : เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประธานคณะกรรมการนักเรียน นายสุธี บุญมาก เป็นตัวแทนนำนักเรียน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที รำลึกถึงพระคุณครู พร้อมได้รับเกียรติจาก นายดิเรก โพธิ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ร่วมในพิธี

Read More
12 มิ.ย.
By: bklacth_usr 0 1

พิธีทำบุญโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งโรงเรียนครบ 32 ปี

พิธีทำบุญโรงเรียน  :  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม นำโดย นายดิเรก โพธิ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 33 รูป เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งโรงเรียนครบ 32 ปี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10 วันที่ 3 มิถุนายน 2562 คณะครูและบุคลากรร่วมลงนามถวายพระพรชัย

Read More
06 เม.ย.
06 เม.ย.
By: bklacth_usr 0 1

ประกาศผลคะแนนสอบคัดห้องชั้น ม.1 , ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 และนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

ประกาศผลคะแนนสอบคัดห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 และรายชื่อนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการรับทุนการศึกษา

คะแนนผลการคัดห้องเรียน ม.1

คะแนนผลการคัดห้องเรียน ม.4

รายชื่อนักเรียนที่รับทุนการศึกษา ม.1,ม.4

Read More
30 มี.ค.
By: bklacth_usr 0 0

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค”  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Read More
30 มี.ค.
By: bklacth_usr 0 1

ประกาศคะแนนสอบวัดความรู้ นักเรียนชั้น ม.1 , ม.1

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถ นักเรียนชั้นมัธยมศึกาษาปี่ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

คะแนนสอบวัดความรู้ ม.1

คะแนนสอบวัดความรู้ ม.4

Read More