เดือน: มีนาคม 2019

30 มี.ค.
By: bklacth_usr 0 0

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค”  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Read More
30 มี.ค.
By: bklacth_usr 0 1

ประกาศคะแนนสอบวัดความรู้ นักเรียนชั้น ม.1 , ม.1

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถ นักเรียนชั้นมัธยมศึกาษาปี่ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

คะแนนสอบวัดความรู้ ม.1

คะแนนสอบวัดความรู้ ม.4

Read More