เดือน: กรกฎาคม 2019

22 ก.ค.
By: bklacth_usr 0 1

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  นายดิเรก  โพธิ์สว่าง ผู้อำนวยโรงเรียนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และบริบทต่างๆ เกี่ยวกับโรงเรียนให้กับผู้ปกครองทราบ.

Read More
04 ก.ค.
By: bklacth_usr 0 1

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 62 นายดิเรก โพธิ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความเคารพ และกล่าว ทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ก่อกำเนิดลูกเสือไทย ทั้งยังส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในความเสียสละ ความสามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ และช่วยเหลือสังคม ณ สนามกีฬาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

Read More