เดือน: สิงหาคม 2019

10 ส.ค.
By: bklacth_usr 0 1

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ มัธยมศึกษาตอนปลาย(แก้ไขล่าสุด 27 สิงหาคม))

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562 ดังเอกสารที่แนบ

รายละเอียดครุภัณฑ์ สพฐ

แบบรายการคุณลักษณะครุภัณฑ์กลุ่มวิชาดนตรี

รายการคุรุภัณฑ์(เพิ่มเติม)

Read More