เดือน: กุมภาพันธ์ 2020

19 ก.พ.
By: bklacth_usr 0 1

แจ้งประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

แจ้งประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2563

ดังเอกสารที่แนบ

แจ้งประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง

Read More