เดือน: มีนาคม 2020

26 มี.ค.
By: bklacth_usr 0 1

พิธีมอบประกาศนียบัตรปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3และม.6 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 12 มีนาคม 2563 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายไสว  พลพุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในงานครั้งนี้

พร้อมนี้ได้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม 5 อันดับแรก ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 ทุน

Read More