เดือน: พฤษภาคม 2020

18 พ.ค.
By: bklacth_usr 0 1

การทดลองเรียนทางไกลของโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

#การทดลองเรียนทางไกลของโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
-การเรียนในวันที่ 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63
เป็นเพียงการทดลองการเรียนการสอนทางไกล ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดเวลา โดยใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เท่านั้น ***ยังไม่นับเวลาเรียน***
-ตารางเรียนที่ใช้ช่วง 18 พ.ค.-30 มิ.ย. ใช้ตามตารางออกอากาศของ dltv ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานทั้งหมด ส่วนรายวิชาเพิ่มเติม ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และคุณครูประจำวิชาจะนัดหมายหรือแจ้งวิธีการเรียนกับนักเรียน ผ่านกลุ่ม LINE หรือ Facebook หรือ อื่นๆ ต่อไป

Read More