ปี: 2021

18 พ.ค.
By: bklacth_usr 0 3

ประกาศรายชื่อและห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

vc_row]
    ประกาศโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  เรื่อง รายชื่อการจัดห้องเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวนห้องเรียน 7 ห้องเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำ 2564

(เพิ่มเติม…)

Read More
30 เม.ย.
By: bklacth_usr 0 3

ประกาศคะแนนสอบห้องเรียนพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

vc_row]
    ประกาศโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  เรื่อง ประกาศคะแนนสอบห้องเรยีนพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ดังรายละเอียดที่แนบ

          

คะแนนสอบและรายชื่อห้องเรียนพิเศษAP ม.1

คะแนนสอบและรายชื่อห้องเรียนพิเศษEIS ม.1

คะแนนสอบและรายชื่อห้องเรียนพิเศษEIS ม.4

 

Read More
29 เม.ย.
By: bklacth_usr 0 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนทั่วไป

vc_row]
    ประกาศโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนทั่วไป  สอบคัดห้องเรียนในวันที่ 6 พฤษภายน เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ดังรายละเอียดที่แนบ

    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป

 

Read More
29 เม.ย.
By: bklacth_usr 0 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียน(วิทย์-คณิต),ห้องเรียน(ศิลป์-ภาษา)

vc_row]
    ประกาศโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียน(วิทย์-คณิต)และ ห้องเรียน(ศิลป์-ภาษา)  สอบคัดห้องเรียนในวันที่ 6 พฤษภายน เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ดังรายละเอียดที่แนบ

   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน(วิทย์-คณิต)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ห้องเรียน(ศิลป์-ภาษา)

 

Read More
29 เม.ย.
By: bklacth_usr 0 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ EIS

vc_row]
    ประกาศโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ EIS สอบคัดห้องเรียนในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ดังรายละเอียดที่แนบ

  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ EIS

 

Read More
29 เม.ย.
By: bklacth_usr 0 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ AP , EIS

    ประกาศโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ AP , EIS สอบคัดห้องเรียนในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ดังรายละเอียดที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ AP

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษEIS

 

Read More
27 มี.ค.
By: bklacth_usr 0 3

ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

    ประกาศโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  เรื่องการรับสมัครนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ AP ,EiS และห้องเรียนทั่วไป )  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(ห้องเรียน EIS , ห้องเรียนทั่วไป)

   รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 ณ ห้องศูนย์วิทยบริการ ศาลาขัตติยานุสรณ์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ไม่เว้นวันหยุดราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

          *ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 

 

Read More
04 ก.พ.
By: bklacth_usr 0 1

มอบทุนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ กสศ.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

    งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม โดย นายธานี  แสนโหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เป็นประธานมอบทุนเสมอภาคเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 45 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท ในวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ศาลาขัตติยานุสรณ์

 

Read More
25 ม.ค.
By: bklacth_usr 0 1

โครงการเยาวชนและประชาชนร่วมกันปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการเยาวชนและประชาชนร่วมกันปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึก ให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เป้าหมายการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ด้วยการอบรมเพิ่มเติมองค์ความรู้ วิธีป้องกันรักษาผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 

Read More
25 ม.ค.
By: bklacth_usr 0 2

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

Read More