เดือน: มกราคม 2021

25 ม.ค.
By: bklacth_usr 0 1

โครงการเยาวชนและประชาชนร่วมกันปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการเยาวชนและประชาชนร่วมกันปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึก ให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เป้าหมายการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ด้วยการอบรมเพิ่มเติมองค์ความรู้ วิธีป้องกันรักษาผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 

Read More
25 ม.ค.
By: bklacth_usr 0 2

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

Read More
23 ม.ค.
By: bklacth_usr 0 1

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

Read More
23 ม.ค.
By: bklacth_usr 0 1

ประกาศ กำหนดการและรายละเอียดการสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน้ง ครูผู้สอน

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ประกาศ กำหนดการและรายละเอียดการสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน้ง ครูผู้สอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กำหนดการและรายละเอียดการสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน้ง ครูผู้สอน

Read More
19 ม.ค.
By: bklacth_usr 0 1

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในสถานศึกษา

ด้วย โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก สังคมศึกษา ผู้ประสงค์จะเข้ารับสมัครคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ตั้งแต่ วันที่ 15 – 22 มกราคม 2564 ในและเวลาราชการ

 

รายละเอียดแนบท้าย

Read More
19 ม.ค.
By: bklacth_usr 0 1

ค่ายพัฒนาคุณะรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563

กลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ได้จัดทำค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน ในระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม โดยมี นายไสว  พลพุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Read More
15 ม.ค.
By: bklacth_usr 0 2

กิจกรรม Big Cleaning Day

   นายไสว  พลพุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม  Big Cleaning Day โดยมีวัตถุเพื่อการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVIC 19) ด้วยการทำความสะอาดบริเวณห้องเรียน อาคารเรียน หอประชุม อาคารโดม และบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากทางเทศบาลตำบลบึงโขงหลง นำรถบรรทุกน้ำ มาฉีดทำความสะอาดบริเวณพื้นโรงอาหาร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

Read More
15 ม.ค.
By: bklacth_usr 0 2

รด.จิตอาสา

   นายไสว  พลพุทธา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายสมัย  ลาวัง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม นำนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 22 นาย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ภายใต้โครงการ รด.จิตอาสา โดยลำเรียงหิน ทราย อิฐมวลเบา ขัึ้นไปสร้างกุฎิพระสงฆ์ บนภูลังกา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 ณ วัดเถ้าแสงธรรม ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

Read More