เดือน: เมษายน 2021

30 เม.ย.
By: bklacth_usr 0 3

ประกาศคะแนนสอบห้องเรียนพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

vc_row]
    ประกาศโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  เรื่อง ประกาศคะแนนสอบห้องเรยีนพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ดังรายละเอียดที่แนบ

          

คะแนนสอบและรายชื่อห้องเรียนพิเศษAP ม.1

คะแนนสอบและรายชื่อห้องเรียนพิเศษEIS ม.1

คะแนนสอบและรายชื่อห้องเรียนพิเศษEIS ม.4

 

Read More
29 เม.ย.
By: bklacth_usr 0 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนทั่วไป

vc_row]
    ประกาศโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนทั่วไป  สอบคัดห้องเรียนในวันที่ 6 พฤษภายน เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ดังรายละเอียดที่แนบ

    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป

 

Read More
29 เม.ย.
By: bklacth_usr 0 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียน(วิทย์-คณิต),ห้องเรียน(ศิลป์-ภาษา)

vc_row]
    ประกาศโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียน(วิทย์-คณิต)และ ห้องเรียน(ศิลป์-ภาษา)  สอบคัดห้องเรียนในวันที่ 6 พฤษภายน เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ดังรายละเอียดที่แนบ

   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน(วิทย์-คณิต)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ห้องเรียน(ศิลป์-ภาษา)

 

Read More
29 เม.ย.
By: bklacth_usr 0 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ EIS

vc_row]
    ประกาศโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ EIS สอบคัดห้องเรียนในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ดังรายละเอียดที่แนบ

  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ EIS

 

Read More
29 เม.ย.
By: bklacth_usr 0 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ AP , EIS

    ประกาศโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ AP , EIS สอบคัดห้องเรียนในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ดังรายละเอียดที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ AP

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษEIS

 

Read More