Blog Post

29 เม.ย.
By: bklacth_usr 0 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ AP , EIS

    ประกาศโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ AP , EIS สอบคัดห้องเรียนในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ดังรายละเอียดที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ AP

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษEIS