Blog Post

29 เม.ย.
By: bklacth_usr 0 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียน(วิทย์-คณิต),ห้องเรียน(ศิลป์-ภาษา)

vc_row]
    ประกาศโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียน(วิทย์-คณิต)และ ห้องเรียน(ศิลป์-ภาษา)  สอบคัดห้องเรียนในวันที่ 6 พฤษภายน เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ดังรายละเอียดที่แนบ

   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน(วิทย์-คณิต)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ห้องเรียน(ศิลป์-ภาษา)