นางกฤตยา ชมภูเขา

นางกฤตยา ชมภูเขา

ครู ชำนาญการ
  • 087 - 9542560

  • jiwsly@hotmail.com

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล :  นางกฤตยา  ชมภูเชา

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

คำคม :  –

คติประจำใจ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

E-mail : jiwsly@hotmail.com

Facebook: noey jiw

Instragram: jiwsly

เบอร์โทร:  087 – 9542560