นางธาวัลย์มานิดา ไกรรักษ์

นางธาวัลย์มานิดา ไกรรักษ์

ครู ชำนาญการพิเศษ
  • 098 - 1016364

  • Tawanmanida@yahoo.com

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : นางธาวัลย์มาลิดา  ไกรรักษ์

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

คำคม :  พัฒนาตน  พัฒนางาน พัฒนาชาติ

คติประจำใจ :  คุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

E-mail :  Tawanmanida@yahoo.com

Facebook :   –

Instragram :   –

เบอร์โทร:  098 – 1016364