นางปัญญฎา อินทวงศ์

นางปัญญฎา อินทวงศ์

ครู ชำนาญการพิเศษ
  • 091 - 0645303

  • intpanyada@gmail.com

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : นางปัญญฎา อินทวงศ์

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

คำคม :  ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากคำอธิฐาน แต่เกิดจากการลงมือทำด้วยความตั้งใจ

คติประจำใจ :   –

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

E-mail : intpanyada@gmail.com

Facebook : panyada  intawong

Instragram :   –

เบอร์โทร :  091 – 0645303