นางวรรณรัชต์ แข็งแรง

นางวรรณรัชต์ แข็งแรง

ครู ชำนาญการพิเศษ
  • 095 - 6649479

  • wannart1234@gmail.com

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : นางวรรณรัชต์ แข็งแรง

ตำแหน่ง : ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

คำคม : ปิดให้ดีนี้คือปาก ใช้ให้มากนั้นคือสมอง กรองให้ชั่วคือหูยกให้สูงคือใจ

คติประจำใจ :  ไม่มีความยากจน ในหมู่คนขยัน

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

E-mail : wannart1234@gmail.com

Facebook : wannanat  khaengraeng

Instagram protiie :   –

เบอร์โทร : 095 – 6649479