นางสาวกิติยา กล้าหาญ

นางสาวกิติยา กล้าหาญ

ครูผู้ช่วย
  • 091 - 8675624

  • aukitiya2602@gmail.com

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : นางสาวกิติยา  กล้าหาญ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

คำคม :  “บางบททดสอบอาจจะทำได้ไม่เต็มร้อย…แต่อย่างน้อยเราก็ได้ทำเต็มที่..”

คติประจำใจ : “ถ้าเป้าหมายมันสำคัญ…ต่อให้ล้มกี่ครั้งก็จะพยายาม”

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

E-mail : aukitiya2602@gmail.com

Facebook : Kitiya  Klahan

Instragram : autiya_kk

เบอร์โทร : 091 – 8675624