นางสาวจันท์ธร กุมภิโร

นางสาวจันท์ธร กุมภิโร

ครู
  • 087 - 0827471

  • krunokgampong@gmail.com

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : นางสาวจันท์ธร  กุมภิโร

ตำแหน่ง :  ครู

คำคม :  “we don’t graw when thirgs are easy we graw when we face challenges”

คติประจำใจ : เราไม่ได้เติบโตขึ้น หากทุกสิ่งที่เจอนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่เราจะเติบโตเมือเราเผชิญหน้ากับความท้าทาย

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

E-mail :  krunokgampong@gmail.com

Facebook : krunok  kumpiro

Instragram :   –

เบอร์โทร : 087 – 0827471