นางสาวจุฬาลักษณ์ สิงห์สาธร

นางสาวจุฬาลักษณ์ สิงห์สาธร

พนักงานราชการ
  • 085 - 6084238

  • ji2-tk@yahoo.com

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล :  นางสาวจุฬาลักษณ์  สิงห์สาธร

ตำแหน่ง :  พนักงานราชการ

คำคม :  เพราะมีเมือวาน  ถึงมีวันนี้

คติประจำใจ :  ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

E-mail : ji2-tk@yahoo.com

Facebook : julalux k rich

Instragram :   –

เบอร์โทร :  085 – 6084238