นางสาวชมพูนุช ผดุงชาติ

นางสาวชมพูนุช ผดุงชาติ

ครู
  • 065 - 8507839

  • +24 5445787 45

  • chompoonutphangchat70@gmail.com

  • robertkyle_id

  • http://crunchpress.com

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ – สกุล : นางสาวชมพูนุช  ผดุงชาติ

ตำแหน่ง : ครู

คำคม :   –

คติประจำใจ :  ทำดีที่สุดแล้ว

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

E-mail:  chompoonutphangchat70@gmail.com

Facebook : ชมพูนุช ผดุงชาติ

Instragram: ชมพูนุช  ผดุงชาติ tangthai 2530

เบอร์โทร : 065 – 8507839