นางสาวพรรณวดี สุระอุดร

นางสาวพรรณวดี สุระอุดร

ครู
  • 085 - 0125909

  • panwadee.s@hotmail.com

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : นางสาวพรรณวดี สุระอุดร

ตำแหน่ง : ครู

คำคม :  –

คติประจำใจ : หมากรุกยังต้องเดินก่อนคิด ชีวิตก็ต้องคิดเช่นกัน

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

E-mail : panwadee.s@hotmail.com

Facebook : orn  suradorn

Instragram : orn_srd

เบอร์โทร : 085 – 0125909