นางสาวรติรมย์ บึงราษฎร์

นางสาวรติรมย์ บึงราษฎร์

ครู ชำนาญการพิเศษ
  • 064 - 9296679

  • ratirom0818@gmail.com

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ – สกุล : นางสาวรติรมย์  บึงราษฏร์

ตำแหน่ง : ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

คำคม :  Try my best

คติประจำใจ : Actions peak loucder thanwerds

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

E-mail : ratirom0818@gmail.com

Facebook : ratirom  bungrat

Instragram : naughty_cupid

เบอร์โทร :  064 – 9296679