นางสาวสำเนียง เพชรสมบัติ

นางสาวสำเนียง เพชรสมบัติ

พนักงานราชการ.

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : นางสาวสำเนียง เพชรสมบัติ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

คำคม :  –

คติประจำใจ : –

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

เบอร์โทร : 093 – 3807867