นางสาวสุดารัตน์ พรมมา

นางสาวสุดารัตน์ พรมมา

ครูผู้ช่วย
  • 064 - 3188882

  • sudarat.aoy54@gmail.com

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ – สกุล : นางสาวสุดารัตน์ พรมมา

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

คำคม :   –

คติประจำใจ : คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น  เมื่อตุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป

คติประจำใจ :  ทำดีที่สุดแล้ว

E-mail : sudarat.aoy54@gmail.com

Facebook : sudarat  promma

Instragram : sudarat_ka

เบอร์โทร :  064 – 3188882