นางสาวสุพัฒน์ศร ศรีรุ่งเรือง

นางสาวสุพัฒน์ศร ศรีรุ่งเรือง

ครู ชำนาญการ
  • 087 - 48948221

  • tino-jang@hotmail.com

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพัฒศร  ศรีรุ่งเรือง

ตำแหน่ง : ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการ

คำคม :   –

คติประจำใจ : อดได้ ทนได้ แล้วจะดี

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

E-mail : tino-jang@hotmail.com

Facebook : supatsorn  Srungrang

Instagram protiie : supatsorn -sri

เบอร์โทร: 087 – 48948221