นางสาวเกวรินทร์ อุดมเพ็ญ

นางสาวเกวรินทร์ อุดมเพ็ญ

พนักงานราชการ
  • 063 - 6867599

  • Lemon.bf87@gmail.com

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : นางสาวเกวรินทร์ อุดมเพ็ญ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

คำคม : อย่าให้นิพจจ์เป็นเพียนข้อปลอบใจ หลังนิจจ์ท่านแน็นในห่งว่าไม่ให้นิ่งนอนใจ คือให้ไม่ประมาท

คติประจำใจ : อย่านอนตื่อสาย  อย่าอายทำกิน  อย่ามิ่นเงินน้อย  อย่าคอยวาสนา

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

E-mail : Lemon.bf87@gmail.com

Facebook : Monow  UdomPen

Instagram protiie : monow_699

เบอร์โทร : 063 – 6867599