นางสุดารัตน์ รัตนชัย

นางสุดารัตน์ รัตนชัย

ครู ชำนาญการ
  • 087 - 2227032

  • darat1312@hotmail.com

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ – สกุล : นางสุดารัตน์  รัตนชัย

ตำแหน่ง : ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการ

คำคม : ทุกความพยายามอาจไม่นำมาซึ่งความสำเร็จ แต่ทุกความสำเร็จต้องอาศัยความพยายาม

คติประจำใจ : บินให้ถึงก็พอ  ไม่ต้องบินสูงกว่าใคร

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

E-mail :  darat1312@hotmail.com

Facebook : สุดารัตน์  เดชา

Instragram : sudaaratnedchaa

เบอร์โทร :  087 – 2227032