นางสุธาทิพย์ โทเกาะ

นางสุธาทิพย์ โทเกาะ

ครู
  • 088 - 5611998

  • suTiphyt@gmail.com

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุธาทิพย์  โทเกาะ

ตำแหน่ง : ครู

คำคม : ความอดทนคือความขมขื่น

คติประจำใจ : ทำดีใด้ดี ทำชั่วใด้ชั่ว

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

E-mail : suTiphyt@gmail.com

Facebook : สุธาทิพย์  โทเกาะ

เบอร์โทร: 088 – 5611998