นางเพ็ญจันทร์ ไชโสดา

นางเพ็ญจันทร์ ไชโสดา

ครู ชำนาญการพิเศษ
  • 093 - 8876964

  • pejunchai@gmail.com

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : นางเพ็ญจันทร์ ไชโสดา

ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

คำคม : คนรักเท่าผืนหนัง  คนชังผืเสือ

คติประจำใจ : คิดดี ทำดี อยู่ที่ใจ

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

E-mail : pejunchai@gmail.com

Facebook :   –

Instagram protiie :   –

เบอร์โทร: 093 – 8876964