นายกิตติชัย ปัญญารมย์

นายกิตติชัย ปัญญารมย์

ครู ชำนาญการ
  • aitticnaipang@hotmail.com

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : นายกิตติชัย ปัญญารมย์

ตำแหน่ง : ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการ

คำคม :   –

คติประจำใจ :   –

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

E-mail : aitticnaipang@hotmail.com

Facebook :   –

Instagram protiie :   –

เบอร์โทร :   –