นายจักรายุทธ พลทะสอน

นายจักรายุทธ พลทะสอน

ครู ชำนาญการพิเศษ
  • 089 - 5362030

  • jakrayut@gmail.com

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ – สกุล : นายจักรายุทธ พลทะสอน

ตำแหน่ง : ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

คำคม :   –

คติประจำใจ : คิดดี พูดดี ทำดี อยู่ในสถานที่ดี

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

E-mail :  jakrayut@gmail.com

Facebook : จักรยายุทธ พลทะสอน

Instragram :   –

เบอร์โทร : 089 – 5362030