นายณัฐวุฒิ หอมแพน

นายณัฐวุฒิ หอมแพน

ครู
  • 081 - 5920107

  • badmanner_mt@hotmail.com

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ – สกุล : นายณัฐวุฒิ  หอมแพน

ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วย

คำคม :  อุปสรรคที่เกินทด จะหลอมคนให้ทนทาน

คติประจำใจ : คนที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเอง คือคนที่อยู่กับที่

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

E-mail :  badmanner_mt@hotmail.com

Facebook :  natthawut hompan

Instragram :   –

เบอร์โทร : 081 – 5920107