นายธานี แสนโหน่ง

นายธานี แสนโหน่ง

ครู ชำนาญการพิเศษ
  • 061 - 1269584

  • thanee2519bkl@gmaill.com

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ – สกุล : นายธานี แสนโหน่ง

ตำแหน่ง : ครู

คำคม :   –

คติประจำใจ : ไม่รอแต่ลุย

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

E-mail :  thanee2519bkl@gmaill.com

Facebook : thane  saennong

Instragram :

เบอร์โทร:  061 – 1269584