นายนิรภัย สายธิไชย

นายนิรภัย สายธิไชย

ครูผู้ช่วย
  • 092 - 2709615

  • nirapaisythichai@gmail.com

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : นายนิรภัย  สายธิไชย

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

คำคม : ครูไม่ได้ใจดีเหมือนหน้าตา

คติประจำใจ : อยากได้อะไรก็ทำเอา

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

E-mail : nirapaisythichai@gmail.com

Facebook : kru nirapai  sythichai

Instragram :   –

เบอร์โทร :  092 – 2709615