นายรัฐศาสตร์ หาชารี

นายรัฐศาสตร์ หาชารี

ครูผู้ช่วย
  • 061 - 9754558

  • maxratthasart2611@gmail.com

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ – สกุล : นายรัฐศาสตร์ หาชารี

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

คำคม : It’s not the strongest of species that survive,  nor the most intelligent , but the one most responsive to change

คติประจำใจ:  ต่อให้อดีตคือสิ่งที่ยากแก้ไข  แต่จงรู้ไว้ว่า เวลาไม่เคยหวนกลับ

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

E-mail:  maxratthasart2611@gmail.com

Facebook : ครูรัฐศาสตร์ หาชารี

Instragram :   –

เบอร์โทร :  061 – 9754558