นายเศรษฐา เพ็งคำปั้ง

นายเศรษฐา เพ็งคำปั้ง

Minister of Justice
  • Estadio Alberto J. Armando Buenos Aires, Argentina

  • +24 5445787 45

  • +24 5445787 45

  • robertkyle@gmail.com

  • robertkyle_id

  • http://crunchpress.com

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ – สกุล : นายเศรษฐา เพ็งคำปั้ง

ตำแหน่ง :  ครู   วิทยฐานะ  ชำนาญกkรพิเศษ

คำคม : อิสระแห่งความฝัน

คติประจำใจ : ไม่มีควมสำเร็จใด  ได้มาโดยไม่ลงมือทำ

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

E-mail :  sretta137@gmail.com

Facebook :   –

Instragram :   –

เบอร์โทร :  087 – 9669987