นายเอกพจน์ เพ็ญสุวรรรณ

นายเอกพจน์ เพ็ญสุวรรรณ

พนักงานราชการ
  • 085 - 6076750

  • Eakkapot.osk124@hotmail.com

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : นายเอกพจน์  เพ็ญสุวรรณ

ตำแหน่ง : พนักงานรชการ

คำคม : คนไม่มีสิทธิ์  คิดไปก็เท่านั้น

คติประจำใจ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

E-mail : Eakkapot.osk124@hotmail.com

Facebook : Eakkapot   pensuwan

Instragram : –

เบอร์โทร : 085 – 6076750